บริการทางสัตวแพทย์

Panorama Thehorsepital resize  celebrity sextapes
mature milf
celeb sex video
naked celebrities
celebrity sex tapes
celebrity sex videos
free porn
animated porn
hentai sex
       

          โรงพยาบาลม้าโคราช ให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอุลตราซาวน์ เอ็นโดสโคป อุปกรณ์วิเคราะห์โรคชนิดอื่นๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เลือด เพาะเชื้อ ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ทำการผ่าตัดโดยระบบปลอดเชื้อ มีตู้อบฆ่าเชื้อโรค เครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์วัดความดันและการหายใจ เตียงไฮโดรลิค และรอกยกม้า

แต่คุณภาพของงานรักษาไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่านั้น หากแต่อยู่ที่บุคลากรของโรงพยาบาล สัตวแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลม้าโคราช ได้รับการฝึกฝนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการดูงานในประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และฮ่องกง พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในวงการม้าทั่วโลก

            เครื่องมือก็ดี ความรู้ความชำนาญของบุคลากรก็ดี ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การรักษาม้าประสบความสำเร็จ.... หัวใจของการรักษาม้าคือการที่สัตวแพทย์ทุกคนมีจิตใจเป็นผู้พิทักษ์ม้า อย่างแท้จริง

line

ตรวจโรคเฮอร์ปีส์ (Herpes Virus)

เพื่อตรวจโรคเฮอร์ปีส์ (Herpes Virus)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีเขียว (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? NaFงต็กขา) ปริมาณครึ่งหลอด
 3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
 4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือในกระติกน้ำแข็ง
 5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

 

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*

ตรวจโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia; EIA) และค่าทางเคมีคลินิก (Blood chemistry)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดฝาสีแดง หลอดเก็บเลือดจะดูดเลือดเข้าไปเองในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ต้องพยายามใส่เลือดจนเต็มหลอด
 3. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง โดยไม่ต้องพลิกหลอดเก็บเลือด วางหลอดเก็บเลือดให้เอียงหรือตั้งทิ้งไว้ให้เพื่อให้เลือดแข็งตัว
 4. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*

ตรวจพยาธิในกระแสเลือด (Trypanosimiasis; Surra), พยาธิเม็ดเลือด (Blood Parasite) และค่าทางโลหิตวิทยา (CBC)

 1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
 2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดหลอดฝาสีม่วง (มีสารกันเลือดแข็งตัว ? EDTA
 3. ผสมเลือดให้เข้ากับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยการพลิกคว่ำหลอดเก็บเลือดเบาๆ 5-10 ครั้ง
 4. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง
 5. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*