บริการทางสัตวแพทย์

Panorama Thehorsepital resize         

          โรงพยาบาลม้าโคราช ให้บริการด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอุลตราซาวน์ เอ็นโดสโคป อุปกรณ์วิเคราะห์โรคชนิดอื่นๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เลือด เพาะเชื้อ ตรวจปัสสาวะ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ทำการผ่าตัดโดยระบบปลอดเชื้อ มีตู้อบฆ่าเชื้อโรค เครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์วัดความดันและการหายใจ เตียงไฮโดรลิค และรอกยกม้า

แต่คุณภาพของงานรักษาไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ทันสมัยเท่านั้น หากแต่อยู่ที่บุคลากรของโรงพยาบาล สัตวแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลม้าโคราช ได้รับการฝึกฝนจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ และได้ผ่านการดูงานในประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย อเมริกา อังกฤษ และฮ่องกง พร้อมทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ คำแนะนำ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในวงการม้าทั่วโลก

            เครื่องมือก็ดี ความรู้ความชำนาญของบุคลากรก็ดี ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้การรักษาม้าประสบความสำเร็จ.... หัวใจของการรักษาม้าคือการที่สัตวแพทย์ทุกคนมีจิตใจเป็นผู้พิทักษ์ม้า อย่างแท้จริง

line

Ultrasound

ultrasound3

Ultrasound เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการการสะท้อนของคลื่นเสียง โดยตัวเครื่องจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปยังจุดที่ต้องการตรวจ และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากเนื้อเยื่อต่างๆ แล้วแปรผลออกมาเป็นภาพ นับเป็นอุปกรณ์วินิจฉัยที่สำคัญ celebrity porn tapes
lesbian hentai
toon porn
naked celebrities
Celebrity Porn
celebrity sex videos
milf ass
nude celebrities
celebrity sextapes
ช่วยให้สัตวแพทย์สามารถตรวจโรคในระบบต่างได้แม่นยำ อาทิเช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์

Read more...

Arthroscope

arthroscope

Arthroscope คืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยกล้องและเลนส์ที่มีความจำเพาะ ใช้สำหรับส่องดูภายในข้อได้โดยผ่านแผลขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตรตัวกล้องจะส่งสัญญาณออกมายังจอโทรทัศน์ ทำให้สัตวแพทย์สามารถมองเห็นภายในข้อได้ทั้งหมด

Read more...

Gastroscope

gastroscopeGastroscope คือกล้องสำหรับส่องดูภายในกระเพาะอาหาร โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีความยาวถึง 3 เมตร ใช้งานโดยการสอดผ่านจมูกให้เข้าไปยังหลอดอาหารและลงไปในกระเพาะอาหาร โดยกล้องจะต่อสัญญาณภาพออกทางจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถมองเห็นภายในกระเพาะอาหารได้ทั้งหมด 

Read more...

Shockwave

shockwave2

Shockwave เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง เดิมเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสลายนิ่วในไต (Urolithiasis) แต่ภายหลังมาพบว่าสำหรับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ Shockwave มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ กระตุ้นให้มีเลือดมาเลี้ยง และกระตุ้นให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก

Read more...

การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์

rectalpalpation

การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในม้ามีจุดประสงค์เพื่อตรวจมดลูกแม่ม้าว่ามีความบูรณ์พร้อมที่จะรับการผสมพันธุ์หรือไม่ การตรวจทำโดยการล้วงทางทวารหนักของแม่ม้าซึ่งอยู่ด้านบนของระบบสืบพันธุ์ของแม่ม้า การล้วงตรวจนั้นสัตวแพทย์จะสามารถคลำได้ตั้งแต่ปากมดลูก ตัวมดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ การล้วงตรวจโดยการใช้มือก็จะสามารถตรวจเบื้องต้นได้เท่านั้น หากใช้เครื่องอัลตร้าซาวนด์ร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจ

Read more...