การรักษาทางศัลยกรรม

ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลม้าโคราช

surgery 0017โรงพยาบาลม้าโคราชมีห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐาน และมีเครื่องมือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับทำการผ่าตัดม้า หลายๆท่าน อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าขั้นตอนต่างๆ ในการผ่าตัดม้าในเป็นอย่างไร ต่อจากนี้จะเป็นการแนะนำและให้เห็นภาพรวมของขั้นตอนการผ่าตัดต่างๆ ครับ

 

เมื่อม้าเดินทางมาถึงโรงพยาบาล จะมีที่สำหรับนำม้าลงจากรถที่แข็งแรงปลอดภัย

surgery 0001

 

เมื่อม้าพักผ่อนสักครู่ แล้วก็จะให้นำม้าขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนการผ่าตัด 

surgery 0002

 

หลังจากตรวจร่างกาย สัตวแพทย์จะเริ่มให้ยานำสลบตัวแรก

surgery 0003


นำม้าเข้าซองจับบังคับ เพื่อโกนขนบริเวณที่จะผ่าตัด 

surgery 0004


เมื่อโกนขนเสร็จก็จะนำม้ามาล้างปาก 

surgery 0005


จากนั้นทำความสะอาดขาทั้ง 4 ข้าง 

surgery 0006


ต้องแคะกีบ และทำความสะอาดให้เรียบร้อย

surgery 0007


นำม้าเข้าห้องหลังจากทำความสะอาด กีบ ขา และล้างปากเรียบร้อยแล้ว

surgery 0009


วิสัญญีสัตวแพทย์จะให้ยานำสลบตัวที่ 2 และตรวจวัดสัญญาณชีพต่างๆ อย่างใกล้ชิด 

surgery 0010


ม้าจะอยู่ภายในซองที่บุนวม ในขณะที่เตรียมวางยาสลบ

surgery 0011


คนเลี้ยงต้องประคองหน้าม้าไว้ nude celebrities
celebrity porn fakes
gay hentai
Bbw Porn
celebrity sex tapes
naked celebrities
celebrity sextapes
gay cartoon porn
milf anal
เพราะฤทธิ์ของยาซึม(ยานำสลบ) จะทำให้ม้ายืนคอตก 

surgery 0012


ผู้ช่วยสัตวแพทย์จะช่วยประคองม้าไว้ในระหว่างที่รอยาออกฤทธิ์

surgery 0013


อีกฝั่งนึงของประตูจะมีเตียงสำหรับผ่าตัด และรอกยกม้ารออยู่

surgery 0014


เมื่อม้าสลบแล้วจะถูกยกขึ้นเตียงด้วยรอก สัตวแพทย์ และผู้ช่วยสัตวแพทย์ จะช่วยกันเตรียมตัวม้าสำหรับผ่าตัด และตรวจสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิด

surgery10


เมื่อนำม้าเข้าห้องแล้ว หมอผ่าตัด จะใส่ชุด และเตรียมเครื่องมือ ซึ่งทุกอย่างที่ใช้ผ่านการฆ่าเชื้อ

surgery 0015


ภาพระหว่างผ่าตัด

surgery 0016 surgery 0019 surgery13 surgery2


ระหว่างผ่าตัดม้าจะนอนบนเตียงน้ำ เพื่อลดการกดทับ 

surgery 0018 surgery 0017


หมอผ่าตัด และหมอวางยาสลบจะต้องทำงานเป็นทีม 

surgery 0020


เมื่อผ่าตัดเสร็จม้าก็ถูกนำออกมาจากห้องผ่าตัด มายังห้องพักฟื้น โดยมีสัตวแพทย์คอยดูแล

surgery 0022


เมื่อม้าฟื้นและยืนขึ้น คนเลี้ยงสามารถเข้ามาช่วยประคองหน้าม้า และเริ่มเช็ดตัวม้าได้

surgery8


เมื่อม้าฟื้นจากยาสลบอย่างเต็มที่แล้ว ก็สามารถนำม้าขึ้นรถกลับได้เลย