การรักษาทางอายุรกรรม

โรคตา

ophthalmology1

การตรวจโรคตาในม้านั้นแตกต่างจากการตรวจสุนัข-แมว เริ่มตั้งแต่ลักษณะทางกายวิภาคของดวงตาที่แตกต่างกัน วิธีการที่ใช้ตรวจ รวมไปถึงการจับบังคับม้าเพื่อตรวจ เพราะม้าเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อในธรรมชาติ มีความหวาดระแวงและความกลัวเป็นพื้นฐาน ร่วมกับเมื่อม้าเจ็บตาก็จะไม่ยอมให้อะไรเข้ามาใกล้หรือสัมผัสบริเวณรอบดวงตาเลย หากพบว่าตาม้ามีความผิดปกติใดๆ ให้เรียกสัตวแพทย์ทันทีอย่าพยายามให้ยาเอง เพราะการดูด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถมองเห็นแผลหลุมที่กระจกตาได้ หากม้ามีแผลหลุมที่กระจกตาการอักเสบจะรุนแรงและการพัฒนาของโรคจะรวดเร็ว สามารถทำให้ม้าตาบอดได้ภายในเวลาไม่กี่วันหากรักษาผิดวิธี