การรักษาทางอายุรกรรม

ระบบทางเดินอาหาร

management3ระบบทางเดินอาหารในม้า เป็นระบบที่ต้องการความสมดุลย์มากที่สุด สิ่งใดก็ตามที่ทำให้ระบบทางเดินอาหารเสียสมดุลย์ไป จะก่อให้เกิดโรคตามมาได้อย่างง่ายดาย การให้อาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกัน และลดความเสียงต่อการเกิดโรคได้ และนอกจากนี้การทำความเข้าใจกับระบบการย่อยอาหารในม้า ก็จะช่วยให้เราเข้าใจโรคที่เกิดกับม้ามากขึ้นด้วย

โรคในระบบทางเดินอาหารที่พบบ่อย ได้แก่

colicเสียดท้อง (Colic) ม้าจะมีอาการซึม ไม่กินอาหาร คุ้ยพื้น มองท้อง ล้มตัวนอน อาจทำท่าเบ่งปัสสาวะ และอุจจาระ ถ้ารุนแรงมากม้าจะล้มตัวลงนอน ดิ้นทุรนทุราย โดยความรุนแรงของโรคขึ้นกับบริเวณที่เกิดปัญหา ถือเป็นโรคที่อันตรายอย่างยิ่ง ถ้าหากไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ส่วนใหญ่สาเหตุของโรคนี้เกิดจากการจัดการการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่เข้าใจธรรมชาติการกินของม้า และการสร้างภาวะเครียดให้แก่ม้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการ การเลี้ยงม้าขังคอกเป็นเวลานาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเหนี่ยวนำให้เกิดอาการเสียดท้องได้

management5

ท้องเสีย (Diarrhea) ภาวะท้องเสียนี้บ่งบอกว่ามีการให้อาหารที่ไม่เหมาะสม ให้อาหารต่อมื้อมากเกินไป ขาดอาหารหยาบ(หญ้า) สิ่งที่น่ากลัวที่จะตามมาจากกรณีม้าท้องเสียคือ โรคไข้ลงกีบ (Laminitis) เนื่องจากภาวะสมดุลย์ของลำไส้ม้าเสียไป อาหารข้นที่ตกมาลำไส้ส่วนท้ายถูกหมักกลายเป็นกรด ทำให้สภาพแวดล้อมของลำไส้เปลี่ยนไปเมื่อแบคทีเรียตายก็จะปล่อยสารพิษออกมาด้วย สารพิษและกรดเหล่านี้จะถูกดูดซึมไปตามกระแสเลือด และส่งผลเสียทั้งร่างกายม้า แต่บริเวณกีบเป็นบริเวณที่ได้รับผลเสียมากที่สุด ทำให้เป็นไข้ลงกีบในที่สุด

gastriculcerแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulceration) โรคนี้เป็นโรคที่ถูกมองข้ามค่อนข้างมาก gay hentai
Lesbian Porn
real celebrity porn
celeb sex tapes
celebrity sextapes
animated porn
naked celebrities
nude celebrities
milf pussy
เนื่องจากการวินิจฉัยทำได้ยาก ต้องใช้กล้องส่งกระเพาะอาหาร (Gastroscope) เท่านั้น สาเหตุของโรคนี้เกิดจากความเครียดเป็นหลัก รวมถึงการให้ยาแก้ปวดที่ไม่ถูกต้อง อาการที่พบเมื่อม้าเป็นแผลในกระเพาะอาหาร จัดเป็นอาการเสียดท้องประเภทหนึ่ง ม้าจะกินน้ำน้อยลง เนื่องจากกินน้ำแล้วกระเพาะอาหารจะขยายและเจ็บ ผลที่ตามมาเมื่อม้าไม่กินน้ำคือ จะเกิดการอุดตันของอาหารในลำไส้ได้ และเสียดในที่สุด 

feces1โรคพยาธิ (Parasitic infestation) ส่งผลเสียกับม้าเป็นอย่างมาก เพราะพยาธิจะแย่งการดูดซึมอาหารจากม้า พยาธิตัวเต็มวัยบางชนิดเมื่อโตเต็มที่จะตัวใหญ่ หากมีปริมาณมากก็จะอุดตันลำไส้ทำให้ม้าเสียดได้ และตัวอ่อนของพยาธิบางชนิดก็สามารถชอนไชไปตามเส้นเลือดของลำไส้ ทำให้ลำไส้ขาดเลือดและเป็นเนื้อตายได้ในที่สุด ถือว่ามีความรุนแรงมากเช่นกัน หากมีการให้ยาถ่ายพยาธิเป็นประจำ และเก็บขี้ม้าในคอก ก็จะช่วยลดจำนวนพยาธิที่จะวนเวียนในสิ่งแวดล้อม และในตัวม้าได้