การรักษาทางอายุรกรรม

ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

medicine3

 การบาดเจ็บในระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ เป็นการบาดเจ็บที่พบได้เป็นอับดับ 1 ในม้า สาเหตุที่ทำให้เกิดมีได้หลากหลายมาก อาทิเช่น อุบัติเหตุในการแข่งขันหรือการซ้อม การใช้งานที่หนักมากเกินไป ปัญหาระบบโครงสร้างที่เกิดเนื่องจากโภชนาการที่ไม่เหมาะสม การตัดแต่งกีบและใส่เกือกที่ไม่เหมาะสม และปัญหาด้านการจัดการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เกิดจากการลองรักษาเองของผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการอีกด้วย

สิ่งที่พบได้บ่อยคือ เมื่อม้าเจ็บก็ให้ยาแก้ปวดเอง (ในม้าแข่งมักฉีดยากันตึง) เจ็บตรงไหนก็ให้ตรงนั้น นั่นเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะสิ่งที่เราควรทำคือหาสาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บป่วยซึ่งถือเป็นต้นทางของโรค และแก้ไขที่จุดนั้นการบาดเจ็บจึงจะหายขาด การรักษาทางยาเป็นเพียงการช่วยบรรเทาอาการให้ลดลงเท่านั้นเมื่อหมดฤทธิ์ยาม้าก็จะกลับมาเจ็บอีกได้ การใช้ยาพร่ำเพรื่อโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ คิดว่าม้าเจ็บก็ให้ยาเองเดี๋ยวก็หาย เป็นความคิดและความเชื่อที่อันตรายมาก เนื่องจากการให้ยาแก้ปวดผิดวิธีจะทำให้เกิดโรคอื่นตามมา เช่นโรคแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ม้าตายได้


อาการบาดเจ็บบางอย่างสามารถรักษาได้ภายใน
 3 สัปดาห์แรกหลังบาดเจ็บ แต่หากเลยจากนั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย มีม้าหลายตัวที่เทรนเนอร์หรือคนเลี้ยงลองรักษาจนเลยช่วยเวลานั้นมา ทำให้ม้าเสียโอกาสที่จะหายจากการบาดเจ็บและกลับมาทำงานได้เช่นเดิม 

wrong3

การกัดเกลื่อนข้อหรือเอ็นก็เป็นอีกความเชื่อผิดๆ การเกลื่อนให้ผลคือทำให้ม้าทรมานเพราะความเจ็บปวดเท่านั้น เนื่องจากการกัดเกลื่อนจะทำให้เกิดการบาดเจ็บและอักเสบเป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การเกลื่อนเอ็นจะส่งผลให้เนื้อเยื่อเอ็นเสียหาย เกิดพังผืดมาเกาะ ทำให้ความยืดหยุ่นของเอ็นเสียไป สิ่งที่ตามมาคือม้าจะบาดเจ็บได้ง่ายขึ้น เพราะเนื้อเยื่อเอ็นไม่ได้ต้องการแค่ความแข็งแรง แต่ต้องการความยืดหยุ่นด้วย การเกลื่อนที่ข้อหรือเข่า เพราะคิดว่าจะทำให้เศษกระดูกที่แตกในข้อต่างๆ นั้นสลายไป หรือหลุดออกมาได้นั้น เป็นความคิดที่ผิดเป็นอย่างมาก นอกจากจะทำให้ม้าทรมานแล้ว ไม่ได้มีประโยชน์อื่นใดอีกเลย

wrong1

สัตวแพทย์ของโรงพยาบาลม้าโคราชจะตรวจวินิจฉัยอาการบาดเจ็บ และแนะแนวทางการรักษาที่เป็นประโยชน์กับม้ามากที่สุด รวมถึงแนวทางการป้องกันเพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหาเดิมซ้ำ การให้สัตวแพทย์ตรวจเมื่อม้ามีอาการบาดเจ็บแรกๆ ย่อมดีกว่าการเดาสุ่มว่าม้าเป็นอะไรและรักษาให้ยาเองโดยที่ยังไม่รู้ว่าม้าเป็นอะไร

แม้ว่าสัตวแพทย์จะคำนึงถึงสวัสดิภาพของม้าเป็นหลัก แต่ชีวิตและสวัสดิภาพของม้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัตวแพทย์เพียงคนเดียว

"การตัดสินใจของเจ้าของผู้ที่มีสิทธิ์ในชีวิตของม้าเท่านั้น ที่จะช่วยพัฒนาสวัสดิภาพม้าให้ดีขึ้นได้"