อุปกรณ์และเครื่องมือ

Arthroscope

arthroscope

Arthroscope คืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยกล้องและเลนส์ที่มีความจำเพาะ ใช้สำหรับส่องดูภายในข้อได้โดยผ่านแผลขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตรตัวกล้องจะส่งสัญญาณออกมายังจอโทรทัศน์ ทำให้สัตวแพทย์สามารถมองเห็นภายในข้อได้ทั้งหมด

และผ่าตัดผ่านกล้องได้ อุปกรณ์นี้จึงเป็นทั้งเครื่องมือในการวินิจฉัยและรักษาในตัวเดียวกัน

ข้อดีของผ่าตัดส่องกล้อง คือ แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็ก แผลหายเร็ว ลดโอกาสในการติดเชื้อ เจ็บแผลน้อยกว่าวิธีผ่าตัดแบบเดิม และสัตว์ที่ผ่าตัดส่องกล้องจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการรักษาที่แม่นยำ