อุปกรณ์และเครื่องมือ

Gastroscope

gastroscopeGastroscope คือกล้องสำหรับส่องดูภายในกระเพาะอาหาร โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีความยาวถึง 3 เมตร ใช้งานโดยการสอดผ่านจมูกให้เข้าไปยังหลอดอาหารและลงไปในกระเพาะอาหาร โดยกล้องจะต่อสัญญาณภาพออกทางจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถมองเห็นภายในกระเพาะอาหารได้ทั้งหมด 

ข้อดีของGastroscope >> สามารถทำให้สัตวแพทย์สามารถวินิจฉัย และติดตามการรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารได้

ซึ่งโรคแผลในกระเพาะอาหารในม้านี้ เป็นโรคที่มีความรุนแรง เนื่องจากเมื่อม้ามีแผลในกระเพาะอาหารแล้ว ม้าจะกินน้ำน้อยลง เพราะเมื่อกินน้ำแล้วกระเพาะอาหารจะขยายขนาด ทำให้ม้าเจ็บ เมื่อม้ากินน้ำน้อยลงสิ่งที่ตามมาคือ ม้าเสียดท้องได้ในที่สุด

ภาพแผลในกระเพาะอาหาร

gastriculcer gastriculcer2