อุปกรณ์และเครื่องมือ

Endoscope

endoscope01Endoscope เป็นกล้องที่ใช้สำหรับส่องดูได้ตั้งแต่โพรงจมูกไปจนถึงหลอดลมของม้า ตัวกล้องมีความยาวประมาณ 2 เมตร ส่งสัญญาณออกมาที่จอโทรทัศน์ ทำให้สัตวแพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งอธิบายความผิดปกติต่างๆ ให้เจ้าของม้าได้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน

การใช้กล้องส่องคอเพื่อดูความผิดปกติของกล่องเสียง celebrity porn tapes
anime hentai
Celebrity Porn
cartoon porn comics
celebrity sex tapes
naked celebrities
celebrity sex tapes
celebrity sextapes
milf video
เป็นหนึ่งในรายการของการตรวจม้าก่อนซื้อ (Prepurchase examination) เนื่องจากม้าที่จะนำมาเป็นม้าแข่งนั้น หากมีความผิดปกติของกล่องเสียง ความสามารถในการหายใจจะทำได้ลดลง ความผิดปกติดดังกล่าวมีด้วยกันหลายชนิด อาการบางชนิดสามารถเห็นความผิดปกติได้ตั้งแต่ยังเป็นลูกม้า โดยลูกม้าอาจยังไม่แสดงอาการทางคลินิกก็ได้ แต่อาการของโรคจะพัฒนามากขึ้นตามอายุ และแสดงอาการเมื่อนำม้าไปใช้งาน ด้วยเหตุนี้หากส่องตรวจคอดลูกม้าก่อนซื้อก็จะสามารถทำให้ผู้ซื้อได้ทราบว่าม้าตัวที่ต้องการมีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร และสมควรที่จะนำมาเป็นม้าแข่งหรือไม่

ทางโรงพยาบาลม้าโคราชมีสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการตรวจกล่องเสียง โดยสามารถตรวจและทราบผลได้ในทันที