อุปกรณ์และเครื่องมือ

Ultrasound

ultrasound3

Ultrasound เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการการสะท้อนของคลื่นเสียง โดยตัวเครื่องจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปยังจุดที่ต้องการตรวจ และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากเนื้อเยื่อต่างๆ แล้วแปรผลออกมาเป็นภาพ นับเป็นอุปกรณ์วินิจฉัยที่สำคัญ ช่วยให้สัตวแพทย์สามารถตรวจโรคในระบบต่างได้แม่นยำ อาทิเช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์

ultrasound2

การตรวจระบบสืบพันธุ์ สามารถตรวจดูการตั้งท้อง ตรวจความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์ ตรวจรังไข่เพื่อคำนวณวันตกไข่ และวันผสม

 

 

 

 

 

การตรวจระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ ตรวจดูความผิดปกติของเส้นเอ็น การฉีกขาด การเรียงตัวของเนื้อเยื่อเอ็น เพื่อวางแผนการรักษา การพักฟื้นและกายภาพบำบัด

ultrasound4


 
 

  

ultrasound5การตรวจระบบทางเดินหายใจ ตรวจความผิดปกติของเนื้อเยื่อปอดเพื่อยืนยันโรค Rhodococcosis ซึ่งเป็นโรคที่รุนแรงในลูกม้า