อุปกรณ์และเครื่องมือ

Radiography

xray3ทางโรงพยาบาลม้าโคราช animated porn
nude celebrities
celebrity sextapes
Milf Porn
mature milf
nude celebrities
naked celebrities
celebrity porn tapes
hentai porn
มีเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้บริการเอ็กซเรย์ที่คอกหรือฟาร์มได้ โดยเอ็กซเรย์จะใช้ในกรณีที่สัตวแพทย์สงสัยความผิดปกติของกระดูกในกรณีต่างๆ หรือใช้เพื่อตรวจแยกโรค

xray1 xray2 xray4 xray5 xray6 xray7