อุปกรณ์และเครื่องมือ

การตรวจวินิจฉัยโรคในม้า ไม่สามารถดูแค่อาการของม้าแล้วทราบได้เลยว่าม้านั้นเจ็บป่วยเป็นอะไร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการวินิจฉัย รวมไปถึงการรักษา เพราะหากมีการวินิจฉัยที่ผิดพลาดแล้ว การรักษาย่อมผิดพลาดแน่นอน นอกจากบุคลากรก็เป็นส่วนสำคัญ เพราะการใช้เครื่องมือต่างๆ ต้องมีความรู้ความชำนาญ ทั้งหมดนี้เพื่อการรักษาม้าให้ถูกต้องและแม่นยำที่สุด และสำคัญที่สุดคือเพื่อสวัสดิภาพม้าเองจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยจากการรักษาที่มาจากการคาดเดา

bannerarthro bannerendo bannergastro

bannershock bannerus bannerxray

Radiography

xray3ทางโรงพยาบาลม้าโคราช มีเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้บริการเอ็กซเรย์ที่คอกหรือฟาร์มได้ โดยเอ็กซเรย์จะใช้ในกรณีที่สัตวแพทย์สงสัยความผิดปกติของกระดูกในกรณีต่างๆ หรือใช้เพื่อตรวจแยกโรค

Read more...

Ultrasound

ultrasound3

Ultrasound เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการการสะท้อนของคลื่นเสียง โดยตัวเครื่องจะปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปยังจุดที่ต้องการตรวจ และรับคลื่นเสียงที่สะท้อนจากเนื้อเยื่อต่างๆ แล้วแปรผลออกมาเป็นภาพ นับเป็นอุปกรณ์วินิจฉัยที่สำคัญ ช่วยให้สัตวแพทย์สามารถตรวจโรคในระบบต่างได้แม่นยำ อาทิเช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ และระบบสืบพันธุ์

Read more...

Shockwave

shockwave2

Shockwave เป็นคลื่นเสียงความถี่สูง เดิมเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสลายนิ่วในไต (Urolithiasis) แต่ภายหลังมาพบว่าสำหรับโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ Shockwave มีผลเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ กระตุ้นให้มีเลือดมาเลี้ยง และกระตุ้นให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก

Read more...

Endoscope

endoscope01Endoscope เป็นกล้องที่ใช้สำหรับส่องดูได้ตั้งแต่โพรงจมูกไปจนถึงหลอดลมของม้า ตัวกล้องมีความยาวประมาณ 2 เมตร ส่งสัญญาณออกมาที่จอโทรทัศน์ ทำให้สัตวแพทย์สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ พร้อมทั้งอธิบายความผิดปกติต่างๆ ให้เจ้าของม้าได้เข้าใจได้ในเวลาเดียวกัน

Read more...

Gastroscope

gastroscopeGastroscope คือกล้องสำหรับส่องดูภายในกระเพาะอาหาร โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะมีความยาวถึง celeb sex tapes
celebrity sextapes
free celeb sextapes
naked milfs
hentai sex
Boobs
naked celebrities
gay cartoon porn
nude celebrities
3 เมตร ใช้งานโดยการสอดผ่านจมูกให้เข้าไปยังหลอดอาหารและลงไปในกระเพาะอาหาร โดยกล้องจะต่อสัญญาณภาพออกทางจอโทรทัศน์ ทำให้สามารถมองเห็นภายในกระเพาะอาหารได้ทั้งหมด 

Read more...

Arthroscope

arthroscope

Arthroscope คืออุปกรณ์ที่ประกอบด้วยกล้องและเลนส์ที่มีความจำเพาะ ใช้สำหรับส่องดูภายในข้อได้โดยผ่านแผลขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตรตัวกล้องจะส่งสัญญาณออกมายังจอโทรทัศน์ ทำให้สัตวแพทย์สามารถมองเห็นภายในข้อได้ทั้งหมด

Read more...