การเพาะขยายพันธุ์ม้า

การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์

rectalpalpation

การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ในม้ามีจุดประสงค์เพื่อตรวจมดลูกแม่ม้าว่ามีความบูรณ์พร้อมที่จะรับการผสมพันธุ์หรือไม่ การตรวจทำโดยการล้วงทางทวารหนักของแม่ม้าซึ่งอยู่ด้านบนของระบบสืบพันธุ์ของแม่ม้า การล้วงตรวจนั้นสัตวแพทย์จะสามารถคลำได้ตั้งแต่ปากมดลูก ตัวมดลูก ปีกมดลูก และรังไข่ การล้วงตรวจโดยการใช้มือก็จะสามารถตรวจเบื้องต้นได้เท่านั้น หากใช้เครื่องอัลตร้าซาวนด์ร่วมด้วยจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจ การล้วงตรวจไม่เพียงแต่ตรวจดูสภาพมดลูกเท่านั้น การล้วงตรวจสามารถตรวจท้องแม่ม้าได้ สามารถวัดขนาดไข่เพื่อคำนวณวันตกไข่ และตรวจดูความผิดปกติต่างๆ ของมดลูกได้ นอกจากนี้การตรวจระบบสืบพันธุ์ จะหมายรวมไปถึงการเลี้ยงการจัดการพ่อ แม่ และลูกม้าด้วย เพราะหากต้องการให้แม่ม้าผสมติดง่าย ลูกม้ามีพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรง โภชนาการก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะในธรรมชาติแล้วสัตว์ทุกชนิดจะนำพลังงานไปใช้ในการดำรงชีวิตอื่นๆ ก่อน หากโภชนาการไม่สมบูรณ์ระบบสืบพันธุ์ก็จะไม่สมบูรณ์เช่นกัน การเลี้ยงม้าจึงต้องมีการเสริมแร่ธาตุที่เหมาะสม เพราะแม่ม้าท้อง แม่ม้าให้นม และลูกม้ามีความต้องการแร่ธาตุที่สูงมากกว่าม้าปกติ