สารบัญ

Nature of Horse

ม้า..สัตว์ที่กลัวมนุษย์ไม่รัก ฟังดูคำกล่าวข้างต้นอาจจะแปลกเพราะเรามักคิดถึงม้าว่าเป็นสัตว์กล้าหาญปราดเปรียว รักอิสระ ไม่กลัวใคร........ อ่านต่อ

Nutrition and feeding practices

ม้าเป็นสัตว์กินพืชกระเพาะเดี่ยว หญ้าและลำต้นพืชชนิดต่างๆ เป็นอาหารหยาบที่เป็นพลังงานทั้งแก่ตัวม้า และเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่........ อ่านต่อ

03

ม้าอยู่ในที่โล่งแจ้งแต่เป็นฝูงเพื่อระวังภัยให้กันและกัน เดินหาอาหารและแทะเล็มตลอดวัน ม้าต้องการการลงนอนและหลับสนิทเพียง 15 นาทีต่อวัน...... อ่านต่อ

04

ในธรรมชาติม้าไม่บังคับกันอยู่แล้ว แค่สื่อสารกันว่าต้องการอะไร ดังนั้นถ้าเราเข้าใจม้าเราก็จะใช้วิธีสื่อสารมากกว่าบังคับ และอย่าลืมว่าม้าสับสนง่ายเราจึงต้องชัดเจนเสมอ....... อ่านต่อ

05

ในธรรมชาติม้าไม่ได้มีงานทำแต่ม้าก็มีการออกกำลังสม่ำเสมอ ดังนั้นเราจึงมักเห็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากการเลี้ยงม้าโดยไม่มีการอออกกำลังเพียงพออยู่บ่อยๆ..... อ่านต่อ

06

ม้าก็เช่นเดียวกับคนเรา ต้องมีการดูแลร่างกายต่างๆ อาทิเช่น การทำเล็บและใส่เกือกม้า การแปรงขน ซึ่งวิธีการดูแลร่างกายเหล่านี้ เป็นพื้นฐานที่จะส่งผลให้ม้ามีสุขภาพที่ดี..... อ่านต่อ

06

อย่าลองรักษาเองจนหมดปัญญาแล้วจึงค่อยเรียกหมอ การตรวจม้าตัวเองเป็นประจำจะทำให้รู้ว่าปกติม้าเราเป็นอย่างไร จึงง่ายที่จะสังเกตุความผิดปกติได้ทันการณ์..... อ่านต่อ

06

การป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดคือการเลี้ยงม้าให้ใกล้ธรรมชาติที่สุด cartoon porn comics
celebrity porn
naked celebrities
sexy milfs
celeb sex tapes
celebrity sextapes
Shemale Porn
hentai movies
celebrity porn tapes
การให้อาหารถูกต้อง การทำวัคซีน การถ่ายพยาธิเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการเลี้ยงม้า..... อ่านต่อ

06

ความต้องการพื้นฐานของม้าคือความปลอดภัย เวลาเราฝึกม้าให้ทำอะไร เราจะฝึกได้ง่ายขึ้น ถ้าทำให้ม้ารู้สึกปลอดภัยก่อน.... อ่านต่อ