การดูแลจิตใจม้า

ม้าต้องการอะไร?

52 

เรียงลำดับตามความต้องการที่สำคัญสุดมีดังนี้

  • ความปลอดภัย
  • การกินอาหารและน้ำ (ปกติม้าต้องแทะเล็ม 16 ชม.ต่อวัน)
  • การทำความสะอาดตัวเอง รวมถึงการผลัดกันเกาตัว การถู กลิ้งพื้น
  • พัก ยืนหลับ และนอนหลับ ม้าจะยอมหลับจริงๆต่อเมื่อรู้สึกปลอดภัย มีม้าตัวอื่นๆอยู่ใกล้ หรืออยู่ในที่คุ้นเคย
  • การเคลื่อนไหว วิ่ง เล่น (ที่นอกเหนือจากการทำงาน)
  • ได้สำรวจสิ่งแวดล้อม
  • การสร้าง ?ถิ่น? ของตัวเอง เช่นบริเวณ ฝูง หรือคู่หูของตัวเอง
  • การมีสังคม โดยธรรมชาติม้าเป็นสัตว์สังคม ม้าจะรู้สึกเป็นสุขและปลอดภัย เมื่อมีสังคมหรือสัตว์ตัวอื่นดูแลซึ่งกันและกัน

 53

54จะเห็นได้ว่าถ้าความต้องการพื้นฐานของม้า 

คือความปลอดภัย

 

ถ้าความปลอดภัยไม่เกิดขึ้น ม้าก็จะไม่ต้องการทำสิ่งอื่นๆ แน่นอน เวลาเราฝึกม้าให้ทำอะไร เราจะฝึกได้ง่ายขึ้น ถ้าทำให้ม้ารู้สึกปลอดภัยก่อน

 55

ม้าที่มีความเครียดเป็นอย่างไร

 

ม้าที่มีความเครียด จะแสดงออกทั้งทางพฤติกรรม

และร่างกาย

  • พฤติกรรมที่ไม่พึงปราถนาทั้งหลาย ได้แก่ อาการก้าวร้าว กัด แทะไม้ สูบลม ยืนข้างโยก ขุดพื้นดิน
  • ทางร่างกาย ได้แก่ การเกิดแผลในกระเพาะ เสียดท้อง ท้องเสีย บางตัวลุกลามถึงการเกิดอาการไข้ลงกีบ

ความเครียดยังเป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบต่าง ๆ

ดังนั้น การเลี้ยงม้าให้มีสภาพสมบูรณ์ต้องดูแลทั้ง ร่างกายและจิตใจ

 

ม้าที่มีความสุขเป็นอย่างไร

คือ ม้าที่ได้รับการใส่ใจดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักการเลี้ยงให้ใกล้ธรรมชาติมากที่สุด ม้าเป็นสัตว์สังคม ม้าที่มนุษย์นำมาเลี้ยงจะมองเห็นมนุษย์เป็นสังคมของมัน และคาดหวังให้เราดูแลชีวิตมันให้ปลอดภัย

แค่นี้ม้าก็สุขใจแล้ว