การตรวจสุขภาพประจำวันที่เจ้าของทำเองได้

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าม้าผิดปกติ? เราต้องรู้ก่อนว่าปกติม้าเป็นอย่างไร.. 

45

ขั้นตอนการตวจสุขภาพม้า

  • สำรวจม้าในคอกทุกวัน ดูการกินอาหาร น้ำ และบันทึกปริมาณ
  • สำรวจขี้ม้า
  • วัดการเต้นของหัวใจ
  • ดูการหายใจว่าหายใจด้วยช่องอก หรือช่องท้อง มีอาการหอบหรือไม่ มีน้ำมูกไหลหรือไม่
  • ได้ยินเสียงการหายใจดังผิดปกติ หรือมีอาการไอหรือไม่
  • วัดปรอท
  • ฟังเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้ ทั้ง 2 ข้างซ้าย ชวา
  • พาเดินออกมานอกคอก ดูการเดิน และเคลื่อนไหว
  • คลำตามตัวและขา ว่ามีอาการบวม ร้อน อักเสบหรือไม่
  • ยกขางอทุกข้อ พลิกดูใต้กีบ แคะเล็บดูบริเวณร่องบัว

 46

ถ้ามีสิ่งน่าสงสัยว่าผิดปกติ ต้องเรียกสัตวแพทย์เสมอ อย่าลองรักษาเองจนหมดปัญญาแล้วจึงค่อยเรียกหมอ การตรวจม้าตัวเองเป็นประจำจะทำให้รู้ว่าปกติม้าเราเป็นอย่างไร จึงง่ายที่จะสังเกตุความผิดปกติได้ทันการณ์

47

 

เลี้ยงม้าต้องดูขี้ม้า ขี้ม้าบอกอะไรได้มากกว่าที่เราคิด!

48