ควรใช้ม้าอย่างไร

แน่นอนในธรรมชาติม้าไม่ได้มีงานทำ แต่ม้าก็มีการออกกำลังสม่ำเสมอในชีวิต ดังนั้นเราจึงมักเห็นความเจ็บป่วยต่างๆ ที่เกิดจากการเลี้ยงม้าโดยไม่มีการเคลื่อนไหว หรือออกกำลังเพียงพออยู่บ่อยๆ

อายุที่เหมาะในการใช้งาน

1. ห้ามใช้งานม้าที่อายุน้อยกว่า 2 ขวบ ช่วงอายุที่ควรนำมาฝึกหรือเริ่มใช้งานคือ 3-4 ขวบขึ้นไป

2. ไม่ควรใช้งานม้าที่อายุมาก เมื่ออายุ 20-25 ปีควรดูความสมบูรณ์ของร่างกายและพิจารณาเป็นรายๆไป ขึ้นอยู่กับการประเมินของสัตวแพทย์

34

ระยะเวลาการใช้งานแต่ละวันขึ้อยู่กับ35

1. งานที่ใช้ทำ ถ้าเป็นงานหนักระยะสั้น 20-30 นาทีต่อเนื่องแล้วพัก ถ้าเป็นงานปานกลางระยะยาว 30-60 นาทีต่อเนื่องแล้วพัก และงานเบาทั้งวันได้แต่ต้องมีการพักเรื่อยๆ

2. สภาพอากาศ อากาศร้อนชื้นของประเทศไทย ต้องมีช่วงเวลาพักบ่อยๆ มีร่มเงาให้ยืน มีน้ำให้กินได้เรื่อยๆ (ปริมาณน้ำที่ต้องการให้ดูในบทที่ 2)

3. ความสมบูรณ์ของร่างกาย

4. สภาพจิตใจ ม้าที่เครียด กลัว จะใช้พลังงานไปกับการฝืนทำงานและพยายามหนีมากกว่า ระยะเวลาใช้งานจึงใช้ได้ไม่นาน ดังนั้นควรเลือกม้าที่เหมาะกับการใช้งาน และฝึกให้หายกลัว มากกว่าการฝึกด้วยความกลัว

 

การแบกรับน้ำหนัก

  • ม้าที่ร่างกายสมบูรณ์แบกรับน้ำหนักได้ประมาณ 20-30% ของน้ำหนักตัว
  • ถ้าใช้ต่างของ ต้องจัดวางของที่แบกให้สมดุลซ้าย-ขวา

 36

การลากจู

  • ม้าที่ร่างกายสมบูรณ์ลากจูงได้เท่าน้ำหนักตัวเอง
  • ถ้าเป็นรถลากต้องมีจำนวนล้ออย่างน้อยเท่าจำนวนคนนั่งในรถ
  • รถที่ลากต้องมีระบบเบรก หรือสายกั้นไม่ให้รถเบรกด้วยก้นม้า
  • ของหรือคนบนรถลากต้องจัดให้สมดุล
37