จับบังคับม้าอย่างไร

ในธรรมชาติม้าไม่บังคับกันอยู่แล้ว แค่สื่อสารกันว่าต้องการอะไร ดังนั้นถ้าเราเข้าใจม้าเราก็จะใช้วิธีสื่อสารมากกว่าบังคับ และอย่าลืมว่าม้าสับสนง่ายเราจึงต้องชัดเจนเสมอ

29

หลักการบังคับม้า

 • ใช้ภาษากายในการสื่อสาร นิ่ง สงบ และชัดเจน
 • การตะโกน ตะคอก หรือมากกว่า 1 คนออกคำสั่งหรือบอกทิศทางทำให้ม้าสับสน
 • ถ้ามีคนจับม้า และมีคนที่เข้าไปทำอะไรบางอย่างกับม้า เช่นฉีดยา ใส่อาน ยกขา ทั้ง 2 คนนี้ จะต้องอยู่ข้างเดียวกันของม้าเสมอ

ใช้วิธีให้รางวัลทันทีเมื่อม้าทำตามที่เราต้องการ การให้รางวัลได้แก่

 • การพูดชม ลูบหน้า หรือตบแผงคอ
 • การหย่อนเชือกให้รู้สึกสบาย

ไม่มีวิธีลงโทษ การไม่ให้รางวัล คือการลงโทษ การไม่ให้รางวัลได้แก่

 • การพูดคำสั้นๆเช่น ?ไม่? ?หยุด?
 • การตึงเชือกจูงไว้30
 • การกระตุกเชือกเตือน

การกระตุกเชือก ทำเพียงเพื่อเตือน ไม่ใช่เพื่อทำให้เจ็บ!!

 

ไม่มีกรณีใดๆที่เราควรบังคับหรือลงโทษม้าโดยการทำร้ายร่างกายม้า ม้าไม่เข้าใจและเรียนรู้ไม่ได้ เพราะมันไม่เข้าใจ เหตุ และ ผล ของการกระทำ

 

การลงโทษโดยเราไม่รู้ตัว ม้าตัวนี้ถูกทำให้เจ็บเป็นการลงโทษตลอดเวลา

ทั้งๆ ที่ม้ากำลังทำตามคำสั่ง คือเดินตามที่ถูกจูง อย่างนี้ม้าไม่สับสนได้ยังไง

 

อุปกรณ์ที่เหมาะสม

 • ขลุม ขนาดต้องพอดี ใส่สบาย ไม่บาด ไม่มีส่วนอันตรายต่อตา
 • เชือกจูง ไม่บาดมือ
 • โซ่กระตุก
 • เหล็กปาก
 • เชือกจูง และโซ่กระตุก ใช้พาดดั้ง หรือผ่าปากได้ในกรณีจำเป็น กระตุกเพื่อเตือนเท่านั้น ห้ามดึงตึงนานๆ หรือกระชากแรงๆเพื่อลงโทษ ไม่ควรใช้เป็นอาวุธลงโทษม้า!

 31

 

32

ซองบังคับม้า

 • มีประโยชน์เมื่อเราต้องทำงานที่ไม่ให้ม้าขยับ celebrity sextapes
  animated porn
  celebrity porn video
  mature milf
  naked celebrities
  celebrity sex videos
  celebrity sex videos
  Cumshots
  hentai videos
  เป็นอันตรายต่อคน ตัวม้าเอง หรือเครื่องมือ
 • มีหลายแบบ แต่ที่สำคัญคือต้องแข็งแรง และพอดีตัว
 • ขนาดกว้างต้องไม่เกิน 70 ซม. ในทุกกรณี กว้างกว่านี้ไม่ทำเสียเลยจะดีกว่า
 • ยาวเกินตัวม้าประมาณ 1.75- 2 เมตร แล้วใช้กั้นเชือก หรือไม้ที่ดึงออกง่าย ให้พอดีตัว
 • ต้องเปิดออกง่าย ถ้าม้าตกใจ ดิ้นติดซองจะได้แก้ไขได้ทันที
 • อย่าลงโทษ หรือทำให้ม้าเจ็บในซอง หรือขณะนำเข้าซอง เพราะจะเป็นการทำให้ม้าขยาด ต่อไปจะนำเข้าซองไม่ได้
33