โรงพยาบาลม้าโคราช เป็นโรงพยาบาลม้าเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดย สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร D.V.M., Ph.D.(Cornell) ตัวโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาเพียง 20 กิโลเมตร โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางสุขภาพม้าที่มีมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของม้าดีขึ้น โดยมองถึงผลประโยชน์ของม้าเป็นหลัก มีสัตวแพทย์และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีห้องผ่าตัดม้าที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการผ่าตัดในกรณีต่างๆ และมีรถพยาบาลม้าออกให้บริการอีกด้วย

speaker's bio data

Nanna-bagside-forordNanna Luthersson, DVM, Equine Practitioner, Hestedoktoren, Denmark

Nanna qualified from the Royal Danish Vet. School in 1992. She has been working in different equine practices in Denmark and joined Hestedoktoren as a partner in 2007. Her main interests are GI problems, endocrinological problems, laminitis and nutrition. She has been involved in educational programs and courses in equine nutrition, equine endocrinological diseases, GI problems and laminitis during the last 10 years. She has been involved in research projects concerning equine gastric ulceration and laminitis. Nanna is the author of several textbooks in equine nutrition and has also performed specialist advisor tasks in the equine feed industry.