โรงพยาบาลม้าโคราช เป็นโรงพยาบาลม้าเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งโดย สพ.ญ.ดร.ศิรยา ชื่นกำไร D.V.M., Ph.D.(Cornell) ตัวโรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาเพียง 20 กิโลเมตร โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางสุขภาพม้าที่มีมาตรฐานสากลอย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้สวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของม้าดีขึ้น โดยมองถึงผลประโยชน์ของม้าเป็นหลัก มีสัตวแพทย์และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีห้องผ่าตัดม้าที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการผ่าตัดในกรณีต่างๆ และมีรถพยาบาลม้าออกให้บริการอีกด้วย